MICRA

החיפוש החזיר 8 תוצאות
אפשרויות צפייה הצג רשת רשימת צפיה

2011 ניסאן מיקרה מצב מצויין

 

מחיר מכרז נוכחי 8,800 ₪ 1 הצעות מחיר מכירה: 8,900 ₪

ניסאן MICRA

 

מחיר מכרז נוכחי 31,500 ₪ 0 הצעות מחיר מכירה: 31,500 ₪

ניסאן מיקרה visia

 

מחיר מכרז נוכחי 30,400 ₪ 0 הצעות מחיר מכירה: 30,400 ₪

ניסן מיקרה 2019

 

מחיר מכרז נוכחי 58,000 ₪ 0 הצעות מחיר מכירה: 59,999 ₪

ניסן מיקרה שמורה מאוד

 

מחיר מכרז נוכחי 47,000 ₪ 0 הצעות מחיר מכירה: 44,000 ₪

ניסאן מיקרה

 

מחיר מכרז נוכחי 18,000 ₪ 0 הצעות מחיר מכירה: 18,000 ₪